Veterinär data

Här kommer resultat från HD-röntgen på valpar från O-kullen och P-kullen. Tack för att ni ställer upp för era hundar, för tibben generellt och för mej.

Höftledsröntgen:
Ca-Ma-Mo’s Prince HD grad B (B+B)
Ca-Ma-Mo’s Puke HD grad A (A+A)
Ca-Ma-Mo’s Pepsi Light H
D grad A (A+A)

Ca-Ma-Mo’s O-Bama HD grad A (A+A)
Ca-Ma-Mo’s Oski HD grad B (B+B)
Ca-Ma-Mo’s O’Malley HD grad B (B+B)

Ca-Ma-Mo’s Ossie HD grad C (C+C)
Ca-Ma-Mo’s Opus HD grad C (C+C)