TTS & SKK-uts Svenstavik 5 – 6/8-2022

Resultat Ca-Ma-Mo’s hundar

Dag 1, TTS utställning, domare: Carina Andersson Rapp, Sverige

Hanar:
Ca-Ma-Mo’s O’Malley, 1a Junkl, Hp, 2a BH, BIR junior
Ca-Ma-Mo’s Melvin, 1a Vuxenkl 3-5 år, Hp, 5a BH

Tikar:
Ca-Ma-Mo’s Mo-Mo, 2a Vuxenkl 3-5 år, Hp, 2a BT

Dag 2, SKK nationell utställning, domare: Per Lundström, Sverige

Hanar:
Ca-Ma-Mo’s O’Malley, excellent, 1a Junkl, Ck, 4a BH
Ca-Ma-Mo’s Melvin, excellent, 1a Ökl, Ck, 1a BH, Cert + BIR

Tikar:
Ca-Ma-Mo’s Mo-Mo, excellent, 1a Ökl, Ck, 1a BT, Cert + BIM