SvKTR-utställning, Tångahed, 4 juni 2016

Domare: Pirjo Aaltonen, Finland

HANAR VALPKLASS 4-6 månader

1SvKTR-Tånga-2016-004  5SvKTR-Tånga-2016-009  6SvKTR-Tånga-2016-003

TIKAR VALPKLASS 4-6 månader

2SvKTR-Tånga-2016-018  3SvKTR-Tånga-2016-015  4SvKTR-Tånga-2016-014  7SvKTR-Tånga-2016-012

TIKAR VALPKLASS 6-9 månader

8SvKTR-Tånga-2016-021

HANAR JUNIORKLASS

9SvKTR-Tånga-2016-062  10SvKTR-Tånga-2016-051  11SvKTR-Tånga-2016-052  12SvKTR-Tånga-2016-05313SvKTR-Tånga-2016-043  14SvKTR-Tånga-2016-056  15SvKTR-Tånga-2016-045  16SvKTR-Tånga-2016-06017SvKTR-Tånga-2016-049

HANAR UNGHUNDSKLASS

18SvKTR-Tånga-2016-064  19SvKTR-Tånga-2016-072  20SvKTR-Tånga-2016-068

HANAR ÖPPEN KLASS

21SvKTR-Tånga-2016-076  22SvKTR-Tånga-2016-076  23SvKTR-Tånga-2016-078  24SvKTR-Tånga-2016-07925SvKTR-Tånga-2016-080  26SvKTR-Tånga-2016-086  27SvKTR-Tånga-2016-091  28SvKTR-Tånga-2016-088

HANAR CHAMPIONKLASS

29SvKTR-Tånga-2016-092  30SvKTR-Tånga-2016-095  31SvKTR-Tånga-2016-097  32SvKTR-Tånga-2016-10033SvKTR-Tånga-2016-113  34SvKTR-Tånga-2016-111  35SvKTR-Tånga-2016-109

HANAR VETERANKLASS

36SvKTR-Tånga-2016-114  37SvKTR-Tånga-2016-115

TIKAR JUNIORKLASS

38SvKTR-Tånga-2016-127  39SvKTR-Tånga-2016-128  40SvKTR-Tånga-2016-121  41SvKTR-Tånga-2016-124Bildsaknas

TIKAR UNGHUNDSKLASS

43SvKTR-Tånga-2016-142  44SvKTR-Tånga-2016-135  45SvKTR-Tånga-2016-143

TIKAR ÖPPEN KLASS

46SvKTR-Tånga-2016-145  47SvKTR-Tånga-2016-146  49SvKTR-Tånga-2016-149  50SvKTR-Tånga-2016-15151SvKTR-Tånga-2016-155  52SvKTR-Tånga-2016-158  53SvKTR-Tånga-2016-162  54SvKTR-Tånga-2016-159

TIKAR CHAMPIONKLASS

48SvKTR-Tånga-2016-164  55SvKTR-Tånga-2016-185  56SvKTR-Tånga-2016-167  58SvKTR-Tånga-2016-186 59SvKTR-Tånga-2016-171  60SvKTR-Tånga-2016-188  61SvKTR-Tånga-2016-178  62SvKTR-Tånga-2016-18963SvKTR-Tånga-2016-192

TIKAR VETERANKLASS

64SvKTR-Tånga-2016-195  65SvKTR-Tånga-2016-197

BIR & BIM valp

SvKTR-Tånga-2016-032

BIR & BIM veteran

SvKTR-Tånga-2016-201

BIR & BIM

SvKTR-Tånga-2016-214

UPPFÖDARKLASS

SvKTR-Tånga-2016-224

SvKTR-Tånga-2016-226

AVELSKLASS

SvKTR-Tånga-2016-229